Afet Operasyon Planı

 

TRAC Nevşehir Şubesi; Nevşehir Valiliği Yerel Düzey Haberleşme Hizmet Grubu Operasyon Planı içerisinde yer almaktadır.
TRAC Nevşehir Şubesi’nin Operasyon Planı içerisinde ki Görev ve Yükümlülükleri;
 AFET ÖNCESİ: Sahip oldukları telsiz haberleşme sistemlerine ilişkin gerekli afet planlarını yapmaktır.
Aşağıdaki hizmetleri, imkânları ölçüsünde ve gönüllülük esasına göre sağlar.
1.     Telsiz sistemlerinin ve bunlara ait kullanıcı terminallerinin ve ekipmanlarının afet bölgesine sevk edilmesini ve kurulmasını sağlamak.
2.     Olay Yeri Komuta (Kriz) Merkezine intikal ederek haberleşmesini başlatır.
3.     Saha durumu hakkında bilgi toplayıp yerel Kriz Merkezine iletir.
4.     112, 155, 156, 110 ve 122 acil yardım çağrı merkezlerinde ve ihtiyaç duyulacak Hizmet Grupları Kriz Merkezlerinde konuşlanır.
5.     GSM ve Sabit Hizmetler saha ekiplerine refakat eder. Arama-Kurtarma çevriminin oluşturulmasına destek olur.
6.     Afet Bölgesindeki Telsiz Sistemleri Destek Ekiplerinden gelen Afet durum raporlarını AFAD koordinasyonuna bildirmektir.
AFET SONRASI: Afet bölgesinde sahip olduğu telsiz haberleşme sistemlerine ilişkin afet sonrası raporlarının İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na (İAADKK) ulaşmasını sağlamaktır.