DUYURU

18 Nisan 2022 Dünya Radyo Amatörleri Gününün Sloganı: Toplum Hizmeti
Bu başlıkla ilgili düşünceleri aktarmadan önce “amatörlük” kavramı ile ilgili olarak toplumdaki yaygın bir yanılgıya değinmek isteriz. “Amatör” bir işi (faaliyeti) herhangi bir mali beklentisi olmadan faaliyet konusuna duyduğu merak ve sevgi nedeniyle yapan kişiye, “Profesyonel” ise bir işi (faaliyeti) mali beklenti nedeniyle yapan kişidir. Başka bir deyişle, “bir işi kötü yapan kişi, bu işi ücret karşılığı yapıyorsa “kötü bir profesyoneldir”, yani işi “amatörce yapması” söz konusu değildir. Olimpiyatlarda yarışmalara katılım koşulu Amatör Sporcu olmaktır.
Amatör Telsizcilik (Amatör Radyoculuk) , Haberleşme ile ilgili evrensel düzenleyici Kurum ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafınca “ticari amaç güdülmeksizin, bireylerin haberleşme ve haberleşme elektroniği konularında deneysel etkinlikler yürüttükleri Haberleşme Servisi” olarak tanımlanmıştır. Bu itibarla Amatör Radyo (Telsiz) Servisi ITU nezdinde kabul görmüş “servisler” arasındadır ve bu servisin (sektörün) 1927 yılından beri ITU nezdindeki “Sektör Temsilcisi” Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği’dir (IARU).

18 Nisan ise IARU’nun kurulduğu gündür.
Her ülkeyi IARU’da sadece 1 organizasyon temsil eder.

Ülkemizi IARU’da TRAC temsil etmektedir. Bu yılın sloganının “Toplum Hizmeti” olarak seçilmesi tesadüf değildir, zira bu Servis ilk gününden beri toplum hizmeti vermektedir. Toplum hizmeti yelpazesi çok geniştir.
Bir tanesi “teknolojik araştırma-geliştirme” başlığını taşır. Kısa dalga haberleşmesi, uydu haberleşmesi gibi toplumun günlük yaşamda yararlandığı bazı hizmetlerin gelişimine önemli katkıların yapıldığı “ocak” Radyo Amatörlüğüdür. Birçok yenilikçi haberleşme tekniği de Radyo Amatörlüğü ortamında geliştirilmiştir ve halen de geliştirilmektedir.
Araştırma-Geliştirme başlığının önemli bir “kolu” ise eğitselliktir. Dünyanın “prestijli” üniversitelerinin tümünde Radyo Amatörlüğü faaliyetlerinin yapılması ve Joe TAYLOR gibi bir Nobel Fizik Ödülü sahibinin Radyo Amatörü olması da bunun bir kanıtıdır. Ülkemizde haberleşme elektroniği konusundaki yetkin ve uzman isimlerden 3 kişinin (Oruç Bilgiç, Avni Morgül ve Eşref Adalı isimli Profesörler) elektroniğe ilk adımlarını Radyo Amatörlüğünde atmış olmaları önemli bir işarettir. Bu değerli hocaların elektronik ve haberleşme konularındaki ilk adımlarını attıkları adresin de TRAC olması bizim için büyük bir onurdur. TRAC tarafından gönüllü bir yazar kadrosuyla (1964-1985 yılları arasında) yayımlanan “TRAC Mecmuası” isimli dergi Milli Eğitim Bakanlığınca Tavsiye edilen yayın” olarak sınıflandırılmış, uzun süre için ülkemizin tek elektronik dergisi olarak büyük bir kitleyi haberleşme ve haberleşme elektroniği ile tanıştırmıştır .
Radyo Amatörlüğü engellilerin topluma entegrasyonuna da katkı vermektedir. Görme engellilerin Radyo Amatörlüğü çalışmalarına katılımına, Amatör Telsizcilik Belgelendirme konusunda ülkemizdeki yetkili kurum olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün somut, güçlü ve şayan-ı takdir destekleri vardır.
Radyo Amatörlüğünün ilk günlerinden beri toplum nezdinde en görünür olan hizmetinin başlığı ise acil durum ve afet haberleşmesidir.


Ülkemizi IARU’da TRAC temsil etmektedir. Bu yılın sloganının “Toplum Hizmeti” olarak seçilmesi tesadüf değildir, zira bu Servis ilk gününden beri toplum hizmeti vermektedir. Toplum hizmeti yelpazesi çok geniştir.
Bir tanesi “teknolojik araştırma-geliştirme” başlığını taşır. Kısa dalga haberleşmesi, uydu haberleşmesi gibi toplumun günlük yaşamda yararlandığı bazı hizmetlerin gelişimine önemli katkıların yapıldığı “ocak” Radyo Amatörlüğüdür. Birçok yenilikçi haberleşme tekniği de Radyo Amatörlüğü ortamında geliştirilmiştir ve halen de geliştirilmektedir.
Araştırma-Geliştirme başlığının önemli bir “kolu” ise eğitselliktir. Dünyanın “prestijli” üniversitelerinin tümünde Radyo Amatörlüğü faaliyetlerinin yapılması ve Joe TAYLOR gibi bir Nobel Fizik Ödülü sahibinin Radyo Amatörü olması da bunun bir kanıtıdır. Ülkemizde haberleşme elektroniği konusundaki yetkin ve uzman isimlerden 3 kişinin (Oruç Bilgiç, Avni Morgül ve Eşref Adalı isimli Profesörler) elektroniğe ilk adımlarını Radyo Amatörlüğünde atmış olmaları önemli bir işarettir. Bu değerli hocaların elektronik ve haberleşme konularındaki ilk adımlarını attıkları adresin de TRAC olması bizim için büyük bir onurdur. TRAC tarafından gönüllü bir yazar kadrosuyla (1964-1985 yılları arasında) yayımlanan “TRAC Mecmuası” isimli dergi Milli Eğitim Bakanlığınca Tavsiye edilen yayın” olarak sınıflandırılmış, uzun süre için ülkemizin tek elektronik dergisi olarak büyük bir kitleyi haberleşme ve haberleşme elektroniği ile tanıştırmıştır .
Radyo Amatörlüğü engellilerin topluma entegrasyonuna da katkı vermektedir. Görme engellilerin Radyo Amatörlüğü çalışmalarına katılımına, Amatör Telsizcilik Belgelendirme konusunda ülkemizdeki yetkili kurum olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün somut, güçlü ve şayan-ı takdir destekleri vardır.
Radyo Amatörlüğünün ilk günlerinden beri toplum nezdinde en görünür olan hizmetinin başlığı ise acil durum ve afet haberleşmesidir.

73!

Aziz ŞASA,

TA1E TRAC

Genel Başkanı