Türkiye Telsiz Ağımız

Türkiye genelinde 61 Şube ve 35 Temsilcilik ile Devletin Haberleşme Çözüm ortağı olan TRAC’ın,

76 adet VHF  

63 adet ise UHF

bandlarında  olmak üzere toplam 139 Telsiz Rölesi aktif olarak Afet ve Acil

Haberleşmede kullanılmaktadır.

TÜRKİYE GENELİ TELSİZ ROLELERİ LİSTESİ