Telsiz nedir?

Telsiz, görevi itibariyle haberleşmeyi sağlayan kablosuz cihazdır. İletişim kurmasını sağlayan antenleri vardır. Belli frekans aralıklarında çalışır. İrtibat kuran telsizlerin, iletişim sağlaması için aynı frekans aralığında bulunulması gerekmektedir. Telsiz aynı zamanda alıcı-verici bir radyo olarak da nitelendirilebilir. Kabloya ihtiyaç olmaksızın, haberleşme radyo sinyalleri aracılığıyla sağlanır. Asıl radyo alıcılarından biraz da olsa farklıdır, cihaz yayın yapabilme özelliğine de sahiptir. Bu sebeple bazı ülkelerde, iki yönlü radyo olarak ifade edilir.

Telsiz cihazı, bir istasyonun gönderme yapması sırasında diğer istasyonun dinleme modunda olması şeklinde çalışır, genel çalışma prensibi budur. Bu olaya, simplex haberleşme adı verilir ve bu yöntemde her iki istasyon da aynı frekansta olmalıdır. İki istasyonun aynı anda konuşması prensibi ise farklı frekansları esas alan bir sistemdir ve duplex haberleşme adı verilir.

Telsiz Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Telsiz ürünlerinin esaslı gelişimi kendisini 19.yüzyılın sonlarına doğru göstermektedir. Bu konudaki çalışmalar teorik olarak 1864’lü yıllarda başlamış, 1888 yılında bu deneysel bir çalışmaya dönüştürülmüş ve 1896 yılında ilk telsiz bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Sosyal, siyasi, teknolojik, askeri ve benzeri her alanda devrimsel bir çalışma olan telsiz cihazları, geçmiş ile gelecek arasında derin bir fark yaratmıştır. Öyle ki 20. yüzyıl başları, bu bakımdan geçmişe hiç benzemeyecektir. Öncesinde hayali kurulması dahi imkânsız olan bu iletişim olanakları, 20. yüzyıl ve daha sonraları tüm insanlık için büyük kolaylık sağlamış, ilerleyen uygarlık için sağlam ve yadsınamaz bir basamak taşı olmuştur.

Telsizin icadı, İtalya’nın Bologna şehrinde Guglielmo Marconi tarafından gerçekleştirildi. Marconi aynı zamanda radyonun icadını da gerçekleştiren isimdir. İlk deneylerini 1894 yılında Villa Grifone’de gerçekleştiren Marconi, 1895 yılına doğru yaptığı deneysel çalışmaları sokağa dökmüştür. Bu başarılı denemenin ardından Marconi, icadını İtalyan Posta ve Telgraf Bakanlığına önermiş ancak ret cevabı almıştır. Bu olayın ardından İngiltere’ye göç etmiş fakat telsiz vericisini casusluk cihazı zanneden gümrük görevlisince icadı parçalanmıştır.

12 Aralık 1896 günü Marconi, Londra’da telsiz cihazının ilk tanıtımını gerçekleştirmiştir. Hemen sonraki yıl Marconi, Wireless Telegraph And Signal Co. Ltd. adlı şirketi kurmuş ve telsiz, telsiz istasyonu ile radyo malzemeleri üretmeye başlamıştır. Sürekli telsiz istasyonu ise ilk defa Kasım 1987’de Ahım Körfezi’nde bulunan Needles Hotel’de kurulmuştur. Telsiz cihazları her ne kadar Marconi tarafından tanıtılmış olsa da son dönemin en büyük bilim insanlarından olan Nicola Tesla ‘nın da telsizin kablosuz iletişimine dair çalışmaları göze çarpmaktadır.

Telsizin Tarihçesi

Telsiz, tıpkı telefon ve telgraf gibi telekomünikasyon cihazlarından biridir. Telekomünikasyon terimi, çağlar boyu birçok aşamadan geçmiş ancak

esas önemli gelişmeler elektrikten yararlanılması sebebiyle 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Kablolu telefon ve telgraf gibi telli bağlantı ürünlerinden sonra telsiz ile iletim ortamı uzay olan bir haberleşme sahası meydana getirilmiştir. Şüphesiz telsizin icadı ile, iletişimdeki bu kolaylık hemen halkın hizmetine sunulmamış, teknolojik anlamda bir sindirilme zamanının geçmesi beklenmiştir.

Sonrasında çok hızlı gelişen teknoloji ile insanlık telsiz ürünlerine çok fazla şahit olamadan modern çağın iletişim oyuncaklarıyla tanışmıştır. Böylelikle telsizin doğrudan kullanımına erişmemiş kişiler için sadece bir ara form ya da nostaljik bir ifade olarak kalmıştır. Yine de telsiz hakkında bilinmesi gerekenlerin en önemlisi, modern iletişimin ilham kaynağı olmasıdır.