TRAC Nevşehir Üyelik

ÜYELİK BAŞVURU İŞLEMLERİ

TRAC Nevşehir Üyelik Başvuru Formu 

TRAC Nevşehir Şubesine üyelik başvuruları sol tarafta verilen başvuru formunun Kalem ile doldurulup, taratılarak mail adresine gönderilmesi ile başvuru süreci başlamış olur.

İlgili üyelik başvuru formunun daha sonra aslı TRAC Nevşehir Şubesine  elden veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Üyelik Başvurusunun TRAC Nevşehir Şubesine iletilmesi ile üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvuru formu TRAC Genel merkezine mail yoluyla gönderilir.

TRAC Genel Merkezi ise ilgili başvurunun 60 TRAC Şubesi ve 33 Temsilcilik ortak mail grubu ile paylaşımını yaparak başvuruda bulunan kişi hakkında görüş talebinde bulunur.

15 günlük süre zarfında ilgili başvuruya yönelik olumsuz bir değerlendirme TRAC Nevşehir Şubesi ile paylaşılmazsa TRAC Nevşehir Şubesi Yönetim Kurulu ilgili başvuru için karar vererek başvurunun onaylanmasını sağlar.

Başvurunun kabulü üzerine İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü DERBİS bilgi sistemine üyelik kaydının girişi yapılır ve başvuru sahibine resmi yazı ile üyeliğe kabulüne ilişkin bilgi verilir.

Üyelik Kaydı sonucunda başvuru sahibinden;

TRAC Nevşehir Şubesine 2 yıllık üyelik aidatının  (100 TL, yeni üyeler için)  peşin olarak Şube hesabına yatırılması istenir.

Üyelik aidatının 23 TL’si her yıl üyeliğe kabul edilen kişi adına Uluslararası Telsiz Birliğine (IARU),

5 TL’si ise Genel Merkez katkı payı olarak TRAC Genel Merkezine ve

her üye başına 22 TL’si ise TRAC Nevşehir Şubesi hesabına aktarılır.

Telsiz Çağrı İşareti YM5KNVÜyelik Formunun gönderileceği;

e-mail adresi: tracnevsehir@gmail.com 

Üyelik Aidatının Gönderileceği Hesap Numaraları

Hesap Adı:  Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nevşehir Şubesi

Banka Adı: Ziraat Bankası

Şube Adı:  Kapadokya Şubesi

Hesap No: 2503 84627282-5001

IBAN No: TR98 0001 0025 0384 6272 8250 01