Kurucu Başkanımız

 

TRAC Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti, 1962 yılında kurulmuş olup 9 Nisan 1991 tarih ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de KAMU YARARINA ÇALIŞAN BİR DERNEK statüsünü almıştır. TRAC, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında AFET ve ACİL DURUMLARDA DEVLETİN HABERLEŞME ÇÖZÜM ORTAĞI olarak Türkiye’deki 61 Şube ve 35 Temsilcilik ile operasyonel faaliyetlerine 1962 yılından beri devam etmektedir. TRAC, aynı zamanda Uluslararası Telsiz Birliği (IARU) üyesidir.

TRAC Nevşehir Şubesi ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cüneyt BAĞDATLInın girişimleri ile        10 Aralık 2016 tarihinde TRAC Genel Merkezinin onayı ve Nevşehir Valiliği’nin oluru ile 50-009-024 kütük numarasıyla kurulmuştur. Kurucu Başkanımızın gayret ve çabaları ile Amatör Telsizcilik faaliyetleri Nevşehir ilinde yaygınlaştırılmış ve Şubemize birçok kamu kurum, kuruluş ve özel sektör çalışanlarından yoğun katılımlar sağlanmıştır.

Kurucu Başkanımız aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde YM5XNU çağrı işareti ile “Amatör Telsizcilik Kulübünü” kurmuş ve  Akademik danışmanlığını etkin olarak yürütmüştür.  Bunun yanında “Amatör Telsizcilik ve Acil Haberleşme Dersinin” Üniversite müfredatına girmesini sağlayarak öğrencilere Afet ve Acil durumlarda Telsiz Haberleşmesinin nedenli önemli bir yere sahip olduğuna ilişkin kazanımlar ve uygulamalar aktarmıştır. Zaman zaman  Nevşehir AFAD il Müdürlüğü  ile deprem ve afet bilincine ilişkin Üniversite kampüsünde etkinlikler düzenleyerek bu konularda farkındalık oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır.

Kurucu Şube Başkanımız 30 Mart 2021 tarihinde yapılan TRAC Nevşehir Şubesi Olağanüstü Genel Kurulunda Şube Başkanlığı görevini M. Sami DAŞDELER’e devretmiştir.